Chào  mừng  bạn  đă  đến  vớ i trang  nhà  cựu  tù  SUỐI MÁU         L/L  : suoimau@gmail.com

 
Trang Kế

 

 

 

 

 

 

Trang kế

 

 

 

Bài viết của Ngô Cương

(Kha Tư Giáo môt CTSM bất khuất)

 

 

 

 

 

 
 

                               

Đôi ḍng tâm sự

Thân chào các bạn

     Nhằm tạo một nhịp cầu liên lạc giữa các bạn đồng tù tại trại cải tạ
o Suối Máu, Biên-ḥa., chúng tôi mở trang web này như là một câu lạc bộ, nơi các bạn có thể:
- Dễ dàng liên lạc với các bạn hữu,
- T́m kiếm hoặc cung cấp tin tức về các bạn của ḿnh, mà đă một thời sống chung trong ḱm kẹp.
- chia sẻ những vui buồn,
- Nâng đỡ nhau về mặt tinh thần...v.v...
Các bạn có thể gửi ư kiến về những ǵ chúng ta cần có trong web site này. Nhớ đề tên, email address, rồi viết ư kiến vào ô Message. thế là xong. Chúng tôi chỉ lưu giữ những ư kiến trong pham vi t́nh Chiến hữu, ban tù tại trại tù Suối máu. Xin vui ḷng đừng gửi những ư kiến có tính cách phê b́nh cá nhân hay tập thể.
Chúng tôi dành quyền cắt bỏ những ư kiến không thích hợp với trang web này.


                  Chúc các bạn vui với Câu- lạc- bộ CTSM
                                            Thân mến.

 

 

 

 

 

Copyright by cuutusuoimau.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen  K5