Cho  mừng  bạn  đ  đến  vớ i trang  nh  cựu  t  SUỐI MU         L/L  : suoimau@gmail.com

 
 

VIDEO CLIPS GIA ĐNH CỰU T SUỐI MU

HỌP MẶT H TẠI SAN JOSE NGY 20-8-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang kế

 

 

 

Bi viết của Ng Cương

(Kha Tư Gio mt CTSM bất khuất)

 

 

 

 

 

 
 

                               

Đi dng tm sự

Thn cho cc bạn

     Nhằm tạo một nhịp cầu lin lạc giữa cc bạn đồng t tại trại cải tạ
o Suối Mu, Bin-ha., chng ti mở trang web ny như l một cu lạc bộ, nơi cc bạn c thể:
- Dễ dng lin lạc với cc bạn hữu,
- Tm kiếm hoặc cung cấp tin tức về cc bạn của mnh, m đ một thời sống chung trong km kẹp.
- chia sẻ những vui buồn,
- Nng đỡ nhau về mặt tinh thần...v.v...
Cc bạn c thể gửi kiến về những g chng ta cần c trong web site ny. Nhớ đề tn, email address, rồi viết kiến vo Message. thế l xong. Chng ti chỉ lưu giữ những kiến trong pham vi tnh Chiến hữu, ban t tại trại t Suối mu. Xin vui lng đừng gửi những kiến c tnh cch ph bnh c nhn hay tập thể.
Chng ti dnh quyền cắt bỏ những kiến khng thch hợp với trang web ny.


                  Chc cc bạn vui với Cu- lạc- bộ CTSM
                                            Thn mến.

 

 

 

 

 

Copyright by cuutusuoimau.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen  K5