HỌP MẶT CỰU T SUỐI MU TẠI SEATTLE 23-8-2014

 SEATTLE  SAN JOSE  TEXAS  NAM CALI  AUTRALIA

Kẻ trước người sau đến tiểu bang Washington định cư tị nạn trong khoảng trn dưới 30 năm qua, lần đầu tin anh em Cựu T tại trại Giam Suối Mu Tam Hiệp, Bin Ha được tổ chức họp mặt tại Nh Hng Vnus thnh phố Seattle ngy 23-8-2014. Với sự gp mặt của một số đng anh em Cựu T ở cc Tiểu bang khc.

Muốn xem hnh lớn xin bấm vo hnh

             

TRANG CHNH

 

Copyright by cuutusuoimau.com 2009. All Rights Reserved. Design  Doangoc