DANH-SÁCH CỰU TÙ TRẠI SUỐI-MÁU - TÂN-HIỆP, BIÊN-H̉A
Số HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ E-MAIL SỐ ĐIỆN THOẠI K & NƠI Ở
Click vào Tên có màu sẽ có h́nh của người đó
1

NGUYỄN A 

atlandsape@aol.com

408-425-3336 

K5  San Jose CA

2

PHẠM XUÂN ÁI 

aichuong@yahoo.com  

H 408-259-6582 

K4 San Jose, CA

3

NGUYỄN HỒNG AN 

wylamannguyen@yahoo.com  

408-920-6367 

K4,3  San Jose CA

4 TRƯƠNG AN   408-295-3517 K2  San Jose CA
5 LÊ HOÀNG ÂN anhoangle@austin.rr.com   K5  Austin, TX
6

TRẦN HOÀI BẮC 

btran3215@sbcglobal.net  

415-337-8618 

 

7 PHẠM VĂN BÉ pham0202@gmail.com   K4 San Jose CA
8

VŨ THU BIÊM 

biemai@yahoo.com

C 408-655-1485

K5  San Jose CA

9

NGUYỄN TÂM B̀NH 

 

408-723-5263 

San Jose CA

10

LƯƠNG B̀NH 

 

408-500-2692 

K5  San Jose CA

11

NGUYỄN NGỌC CÁN 

canngocnguyen53@yahoo.fr  

 

France

12 HỒ VIẾT CẢNH   408-466-3057 K5  San Jose CA
13

NGUYEN PHONG CANH 

 

408-275-9443 

San Jose CA

14 NGÔ Đ̀NH CHÂU (Tôn chuyển) 904-236-9556 K1  Jacksonville, FL
15 PHAN THÀNH CHÂU       
16

DƯƠNG KẾ CHÍ 

 

408-929-9817 - 408-807-5032 

San Jose CA

17

VƠ VĂN CHIM 

vobuitrinh@yahoo.com  

H 209-957-6287 - C 209-915-8526 

 
18 TRẦN NGỌC CHINH   0403009654 K4 Australia
19 NGUYỄN VĂN CHUNG cnguyen48@gmail.com 316- 744-2719 K1 Kansas
20 NGUYỄN NGỌC CHUYÊN     K2
21 TẠ THIÊN CƠ cothienta51@yahoo.com H 281-546-0012 - C 832-868-9200 K4 Houston, TX
22

NGUYỄN Đ̀NH CỬ 

dinhvtt69@hotmail.com  

 

K5  Australia

23 NGUYỄN Đ̀NH CỬ cutoanhang@yahoo.com   San Jose CA
24

NGÔ PHƯỚC CƯƠNG 

cuongpngo@yahoo.com  

832-563-3745 Houston, TX
25

ĐÀO CƯỜNG 

 

360-699-6628 

Vancouver WA 

26

NGUYỄN HUY CƯỜNG 

huycuongnguyen@yahoo.com  

H 408-259-2742 - C 408-642-4732 

K1  San Jose CA

27 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG   714-775-0405 - C 714-922-9517 K5 Westminster, CA
28 TRẦN GIA CƯỜNG ct194616@yahoo.com 714-757-2605 K5 Orange County, CA
29 NGUYỄN CỬU   H 281-530-2661 - C 832-668-9524 K4 Houston TX
30 NGUYỄN VĂN DẦN   C 408-204-8829 K4 San Jose, CA
31

TRẦN THẾ DOANH 

doanhtran7@yahoo.com  

408-531-1864 

San Jose CA

32

HUỲNH DU 

ddu45huynh@gmail.com  

916-239-8600 - C 916-647-7672 

K5

33

LÊ HƯŨ  

duhuule2003@yahoo.com  

408-274-0801 - C 408-421-4818 

San Jose CA

34 NGUYỄN TRÚC KIM DŨNG truckg@sbcglobal.net C 408-876-7850 K3  San Jose, CA
35 HUỲNH DƯƠNG      
36

TRAN DUONG 

 

408-440-8423 - C 408-565-5556 

San Jose CA

37

VŨ DUY DƯƠNG 

 

408-227-9851 

San Jose CA

38

TRAN DAO 

 

408-356-1673 

San Jose CA

39 TRẦN HƯỚNG ĐẠO landaotran2000@yahoo.com 614-261-7247 K5  Columbus, Ohio
40

ĐẶNG VĂN DIEU 

 

408-921-6873 

San Jose CA

41

VŨ QUANG ĐĂNG 

dangtl39@yahoo.com  

408-828-6989 - 408-249-5670 

K4  San Jose CA

42

NGUYEN DA 

 

408-437-9340 

San Jose CA

43 LƯƠNG TẤT ĐẠT tatdatlu@pacbell.net 925-705-0024 K4  Pittsburg, CA
44

MAI TIẾN ĐẠT 

 

408-839-0470 

San Jose CA

45

TRAN HOÀNG ĐẠT 

 

408-238-1584 

San Jose CA

46 MẠC Đ̀A   408-227-9088  - 408-425-2119 San Jose CA
47

LE NGOC DIEP 

dieple123@comcast.com  

720-427-0262 

K1

48 VŨ DUY ĐIỆT diet1943@gmail.com C 415-515-6261 - 415-216-5531 K4,3,2
49 LÊ ĐIỀU   770-455-4358 K2 - Atlanta
50

TRẦN QUAN ĐIÊU 

dieuqtran@aol.com  

408-857-4101 

K3  San Jose CA

51 ĐẶNG VĂN ĐINH dinh-dang@hotmail.com 916-248-1735 K1 Sacramento CA
52

BÙI VĂN ĐỨC 

 

408-227-8064 

San Jose CA

53 NGUYỄN VĂN ĐỨC   610-831-0793 K2 - Philadelphia
54

NGUYEN VAN DUC 

d27nguyen@sbcglobal.net  

408-229-1750 

San Jose CA

55 PHAN VĂN ĐỨC (Kơ nia) phamp1945@yahoo.com 909-809-1159 K5,2,4 CA
56

THIỀU QUANG ĐỨC 

ducthieu@hotmail.com  

408-219-2799 

K5  San Jose CA

57 BÙI ĐƯỢC dbui6014@yahoo.com 408-625-7141 - 408-627-2660 K2  Milpitas, CA
58 NGUYỄN GIANG   281-235-8016 Houston, TX
59

CHÂU THANH HẢI 

 

H 408-677-3330 - C 408-679-8460 

San Jose CA

60

NGUYỄN TẤN HẢI 

nguyentanhai@gmail.com  

   
61

NGUYỄN XUÂN HẢI 

xhai1947@yahoo.com  

408-896-8437 

K5  San Jose CA

62 PHẠM VĂN HẢI (Hải Cà) (Tín chuyển) 714-467-3018 K1  Orange County CA
63

PHUNG QUANG HAI  

dungvung@gmail.com  

   
64 TẠ TRUNG HẢI (Angola) howardta@yahoo.com 832-668-9378 K5 Houston, TX
65

VŨ LONG SƠN HẢI 

 

714-414-6133 

Orange County CA

66

NGUYEN HAO 

LH3415@gmail.com

H 415-626-5448 - C 415-378-8713

K2,3,4 - SF, CA
67

HỒ ĐẮC HẬU 

 

408-644-5851 

San Jose CA

68

DOAN HIEN 

 

408-370-3827 - 408-627-5167 

San Jose CA

69

LÊ CÔNG HIỀN 

lecong51@yahoo.com  

 

K5 Houston TX

70

TRAN NHAT HIEN 

nhathien@musician.org  

   
71 NGÔ TÁI HIỆP ngoh@bellsouth.net   K4 Memphis, Tennessee
72

NGÔ VĂN HIỆP 

hiepngo67r@yahoo.com  

C 714-878-1700 

K5 Orange County

73

NGUYỄN HIỆP 

 

408-294-3239  

San Jose CA

74 NGUYỄN ĐỨC HIẾU hieuquancanh@yahoo.com 416-667-7109 K1 Toronto,Ontario,
75 HỒ HIỀU hieuho70@yahoo.com C 817-501-5539 K1,2,4 Houston, TX
76

LE VAN HOA 

 

408-274-3365 

San Jose CA

77

LE VAN HOA 

 

408-942-1729 

San Jose CA

78 NGUYỄN VĂN HÓA hnguyen@wamail.net   K3, 4 Tacoma, WA
79 NGUYỄN PHÚ H̉A   H 408-225-0973 K3,1 San Jose, CA
80

PHAN VĂN H̉A 

hoavp@yahoo.com  

408-646-7788 

San Jose CA

81

NGÔ HOÀNG 

 

 

K5  Houston TX

82 NGUYỄN VĂN HỒNG   803-397-5669 K5 Columbia, SC
83

TRẦN VĂN HỒNG 

 

408-225-5571 - C 408-834-9563 

San Jose CA

84

LA XUÂN HUỆ 

huela48@yahoo.com  

H 714-395-4490 - C 714-391-1465

Orange County CA

85

NGUYỄN MINH HUỆ 

hueymn@hotmail.com  

C 713-594-3857 Houston, TX
86

CHÂU NGỌC HÙNG 

cnhung@yahoo.com  

 

K5

87 ĐẶNG PHẠM HÙNG   916-529-6620 K1 - Sacramento, CA
88

ĐINH TỬ HÙNG 

hungtudinh@yahoo.com  

 

K5

89 LÊ THIỆN HÙNG (bao tử kh́a) lethienhung77@yahoo.com 408-379-7341 K5  San Jose CA
90

NGUYỄN HUY HÙNG 

hung.nguyen1947@yahoo.com  

408-453-5865 - C 408-316-9380 

K3  San Jose, CA

91

PHẠM HÙNG 

hung.pham@powerint.com  

408-956-8412 

San Jose CA

92 PHẠM QUỐC HÙNG hungqp312@yahoo.com C 817-715-8837 K5  Dallas, TX
93 TRẦN NHƯ HÙNG (Hùng nhỏ) obien81@yahoo.com   K4  Australia
94 TRƯƠNG MẠNH HÙNG   253-639-1045 K2 - Seattle, WA
95

LÊ QUANG HƯNG 

hung.Le@comcast.net  

   
96

NGUYEN VAN HUONG 

 

408-298-6277 

San Jose CA

97

TRAN HUONG (Sac) 

 

408-295-6388 

San Jose CA

98 VŨ VĂN HƯƠNG (Mây Mù) (Tín chuyển) 571- 830-0896 K1 VA
99 NGUYỄN HI ÍCH laserkhn@yahoo.com   K1 Tennessee
100 NGUYÊN KHÁNG khangnguyen757@yahoo.com 714-300-4431 K5, Orange County, CA
101

NGUYEN TRUNG KHANH 

khanh49@yahoo.com  

408-287-8235 - C 408-250-4644 

San Jose CA

102 NGUYỄN KHANH khbd.tdt@gmail.com 408-289-8570 K3 San Jose, CA
103 VŨ KIM KHÁNH peterkhanh.vu@gmail.com 714-638-7327 K1,2 Orange County
104 TRẦN KHỎE   408-858-4122  
105 NGUYỄN KHÔI   H 408-251-9572 K5 San Jose, CA
106

NGUYEN TIEN KIEN 

 

408-531-9528 

San Jose CA

107 NGUYỄN LÂM   408-729-8624 San Jose CA
108

VU DINH LAM 

lamvu47@yahoo.com  

408-926-8930 

San Jose CA

109

TRAN DINH LAN 

 

408-971-1206 

San Jose CA

110 VƠ VĂN LÂN lansu4ever@yahoo.com 832-407-8151 Houston, TX
111 NGUYỄN KHA LẠT latnguyen2003@yahoo.com 682-472-9163 K5  Dallas, TX
112 TRẦN VĂN LẬP laptran13329@gmail.com 425-271-2171 - C 206-697-3782 K5   Reaton, WA
113 BÙI THANH LICH       
114

ĐỖ VĂN LỊCH 

lichvando@yahoo.com  

408-929-1451 - C 408-896-6558 

K5  San Jose CA

115

BÙI THỌ LIÊN 

bthlien@yahoo.com  

C 832-202-5894 - H 281-591-2263 

K5  Houston TX

116 PHU TẤN LIỆT   408-258-3873 K5  San Jose CA
117

DUONG VAN LIEU 

 

408-924-0471 

San Jose CA

118 MAI MẠNH LIÊU (đầu bạc) philong54@yahoo.com H 626-286-8469 - C 626-759-2892 K5  Rosemead, CA
119

NGUYEN DAI LOAI 

 

408-379-6870 

San Jose CA

120 BẢO LỘC   510-548-6271 K1 Berkely, CA
121

LƯ VĂN LONG 

thanhlong538@gmail.com  

 

K5  Oaklahoma

122 NGUYỄN HƯNG LONG     K5  Houston, TX
123 NGUYỄN KIM LONG     K5
124 NGUYỄN HỮU LUÂN   408-972-5681 San Jose CA
125

ĐỖ ĐẮC LỰC 

 

C 206-349-2450 

K3  WA

126

TRẦN KỲ LỰC 

 

408-281-4446 

K5  San Jose CA

127

NGUYEN LUONG 

 

408-929-9907 

San Jose CA

128 PHAN THÀNH LƯƠNG   407-668-0325 K5  Florida
129

TÔN THẤT LƯU 

luuton51@yahoo.com  

408-661-3378 

San Jose CA

130

TRẦN CÔNG LUYỆN 

 

408-281-3889 

San Jose CA

131 CAO QUƯ LY   916-686-0879 K5 - Sacramento, CA
132

HỒ LƯ 

 

626-478-6319 

 
133 CAO THIỆN LYNH lynhcao@sbcglobal.net   281-733-6001  Houston ,Texas
134

VƠ VĂN MÀNG 

tqconstruction@gmail.com  

408-453-8390- 408-849-1715 

San Jose CA

135 HOÀNG DŨNG MANH manhdhoang469@gmail.com H 608-833-2076 - C 773-329-7402 K5 Madison, WI
136

TRẦN VAN MANH 

 

408-275-1259 

San Jose CA

137

HỒ CÔNG MIN 

minhocong@yahoo.com  

408-886-8522 

K3  San Jose CA

138 NGUYỄN HỮU MINH minhnhui@gmail.com 832-231-0868 K5  Houston, TX
139

PHAM KIM MINH 

minhkpham@gmail.com  

408-341-5105 

K2  San Jose, CA

140

VU VAN MY 

 

408-362-9551 

San Jose CA

141 NGUYỄN NAM nn852@yahoo.com 281-495-2457 K4 Houston, TX
142 VŨ QUỐC NAM namvu12@yahoo.com 714-901-1906 K3 Orange County
143

TRAN NGĂI 

ngailehuong@yahoo.com  

H 408-937-7488 - C 408-646-3565 

K1 San Jose, CA

144 ĐẶNG VĂN NGÂN     Seattle, WA
145

NGUYỄN VĂN NGÂN 

nganthu9591@yahoo.com  

 

K5 Orange County CA

146 NGUYỄN TRỌNG NGHỊ   425-943-1532 K2 - Redmond
147

NGUYỄN DOĂN NGỌC 

orchidoangoc471@yahoo.com

C 408-772-8503 

K5,3  San Jose CA

148

NGUYỄN VĂN NGỌC 

n4ngocnguyen@yahoo.com  

713-983-6670 K1 Houston TX
149 TRẦN Đ̀NH NGỌC mtnc@sbcglobal.com 682-557-6492 K1  ND
150

TRẦN Đ̀NH NGỌC 

 

817-459-1778 

Dallas, TX

151 VIỄN NGÔ ngovien@msn.com 951-224-7674 Orange County, CA
152

KHÚC THỪA NHÂN 

bestreal4u@yahoo.com  

C 206-227-4139 

K5  Seattle WA

153 LƯ AN NHÀN nhanly1948@yahoo.com 281-745-3495 K4 Houston TX
154

TRAN VAN NHAT 

 

   
155

ĐỖ HỮU NHƠN 

dohuunhon23@yahoo.com  

408-274-4295 - C 408-219-6719 

K5 San Jose, CA

156 TIÊU VIẾT NHƠN   H 972-487-6839 - C 469-328-9013 K5 Garland, TX
157

LÊ VĂN NHƯỜNG 

 

H 408-578-2652 - C 408-889-3950

K1 San Jose, CA

158

NGO HONG NHUT 

ngohongnhut1944@yahoo.com  

H 408-578-8618 - C 408-987-1068 

San Jose CA

159 NGUYỄN VĂN NINH ninhnguyen@yahoo.com.au   K5 Australia
160 TRẦN NGOC NÔ notran02@yahoo.com H 408-379-7593 K5 San Jose, CA
161

VU VAN NUOI 

vu.nuoi@yahoo.com

H 408-458-5750 - C 408-515-1294 

K4 San Jose CA

162 LÊ PHƯỚC NUÔI   H 425-277-7526 - C 425-919-8099 K1  Renton, WA
163 LÊ PHI Ô phile3273@gmail.com 352-433-6459 K2,3,4 San Jose, CA
164 CHÂU ĐÔNG PHA     Australia
165

VŨ ĐỨC PHÁN

pvu471@yahoo.com  

817-798-3334 

K5  Dallas TX

166

TON THAT PHIEN 

phienton@sbcglobal.net  

408-993-0278 

San Jose CA

167 HOÀNG TRỌNG PHIẾN   832-434-6472 K4  Gretna, LA
168

BUI KẾ THANH PHONG 

phongkbui@yahoo.com  

469-366-9549 

K5  Dallas TX

169

NGUYEN VAN PHU 

 

408-263-7077 

San Jose CA

170

TRẦN VĂN PHƯỚC 

paultran44@yahoo.com  

714-265-9755 

Orange County CA

171

VƠ THÁI PHƯƠNG (Giả gái) 

vophuongt@gmail.com 

901-246-1872

K5  Tennessee

172

HO VAN QUANG 

 

408-293-1919 

San Jose CA

173 LÊ XUÂN QUANG (cùi) quangle2011@live.com 713-937-8361- C 832-488-5941 K5  Houston, TX
174 TRẦN MINH QUANG quangtranfb68@gmail.com 206-683-2850 K3
175

TRẦN CHÍ QÙI 

quichitran1547@yahoo.com  

H 408-238-2679 - C 408-646-4194 

K5  San Jose, CA

176

LÊ TIẾN QÙYNH  

quynh.tien.le@gmail.com  

 

K5  Louisiana

177

TRAN MANH QUYNH 

tranmanhquynh@gmail.com  

408-799-1453 - C 408-791-7689

K3 San Jose, CA

178 NGUYỄN VĂN RẠNG rangnguyen71@yahoo.com +(613)98090654 K5 Melbourne, Australia
179

NGUYỄN VĂN RUÔN 

 

408-608-7634 

San Jose CA

180

VU DINH SAN 

vision47@hotmail.com  

408-531-8072 

San Jose CA

181 HUỲNH VĂN SANG   408-254-7520  -  408-515-5483 San Jose CA
182

VƠ VĂN SÁU (Hồ Hởi) 

gopgionews@yahoo.com  

   
183

ĐẶNG NGỌC SINH 

sinhdang@hotmail.com  

 

K5

184

LÊ HOÀNG SƠN (nhí) 

sonlef30@yahoo.com  

901-335-0460 

K3  Tennessee

185

TRẦN VĂN SƠN mini 

sunbikeshop@yahoo.com  

408-891-4160 

K5  San Jose CA

186

PHAM TÁ 

tapham0802@yahoo.com

408-734-4519 - C 408-605-0331 

K4  Santa Clara CA

187 NGUYỄN Đ̀NH TẠC     Seattle, WA
188

ĐẶNG QUANG TAM 

 

408-259-6833 

San Jose CA

189 PHẠM TÂM tpham_2007@yahoo.com C 408-833-4366 K3 San Jose, CA
190

NGUYỄN VAN TÁM TámTàng

dungtam12@yahoo.com  

253-279-0164 

K5  Tacoma WA 

191

TRUONG TAM chua 

tamchua03@yahoo.com  

408-921-3141 

San Jose CA

192

NGUYỄN VĂN TẠO (hớt tóc)

 

408-929-4704 

K5  San Jose CA

193 BÙI XUÂN THÁI  suoimau@gmail.com   408-298-9153 -  408-406-4500 K1  San Jose CA
194

ĐINH NGỌC THÁI  

lhthao@cox.net  

 

K5

195

ĐỖ VĂN THÁI 

AETVNCH@comcast.net

925-473-9165 - C 925-255-6075

K5 San Jose, CA
196 ĐOÀN VĂN THÁI   H 408-554-6141 K3 Santa Clara, CA
197 LÊ MINH THÁI thaiminhle@verizon.net 714-908-6318 K2 Orange County, CA
198

NGUYEN VAN THAN 

nthan@hotmail.com  

408-251-2687 - C 408-421-3793 

San Jose CA

199

ĐINH KIM THANG 

 

408-228-1215 

San Jose CA

200 NGUYỄN HỮU THANH thanhnguyen1018@yahoo.com 717-393-9179   717-475-5968 K5 Landcaster  PA
201

NGUYÊN KIM THÀNH 

minhkhanh_cht@yahoo.com  

  K4  San Jose CA
202

NGUYEN VAN THANH 

 

408-280-5969 

San Jose CA

203

NGUYEN VAN THÀNH 

 

H 916-419-7227 

K3 Sacramento, CA
204

LƯ VĂN THẢO 

 

408-871-5964 

San Jose CA

205

NGUYEN VAN THAU 

 

408-259-4324 

San Jose CA

206 PHẠM THẾ josephpham51@yahoo.com 510-781-0305  
207

HOÀNG VĂN THIÊN (Linh Mục) 

hoang45@yahoo.com  

 

Dallas, TX

208

TRẦN THIẾT 

tedttran@yahoo.com  

832-620-0927 K5 Houston, TX
209 MAI TH̀NH rong64@gmail.com 408-386-9136 K4  San Jose CA
210 NGUYỄN NGỌC THỌ     K5
211

ĐỖ CHÍ THOẠI 

vietthuongd@yahoo.com  

H 408-513-5660 

K5  San Jose CA

212

NGUYEN VAN THONG 

 

408-926-6675 

San Jose CA

213

LY VAN THU 

thulycook@yahoo.com  

408-451-9592 - C 408-605-8851 

San Jose CA

214

NGUYEN NGOC THU 

 

408-972-7013 - C 408-398-1894 

San Jose CA

215

NGUYỄN TIẾT THU 

thythai2@yahoo.com  

 

K5

216

NGUYỄN KIM THUẬN 

thuanhang@yahoo.com  

   
217 BÙI ĐĂNG THỦY munau11@hotmail.com   K1
218

ĐOÀN NGỌC THỤY 

thuydoan50@hotmail.com  

C 408-839-2134 

K5  San Jose CA

219

NGUYEN QUANG THUY 

thuy@alexanderjewelry.com  

408-772-3622 

San Jose CA

220 CAO VĂN THƯ   972-835-8823 K5  Dallas, TX
221

ĐỖ DUY TÍCH 

tichdu@yahoo.com

408-238-4362 

K5  San Jose, CA

222 CAO VAN TIEN   408-528-0245 San Jose CA
223

NGUYEN NGOC TIEN 

nguyenngoctien_6@yahoo.com 

408-242-4056 

San Jose CA

224

NGUYEN  VĂN TIEN  (họa sĩ)

chibilile@gmail.com

512-719-4308    512-903-2456 

K5  Austin TX

225

CHU TẤT TIẾN 

backydicu@gmail.com  

714-398-3678 

Orange County CA

226 ĐẶNG THẾ TIẾN (Tiến dế)   303-408-5141 K3 (Tôn chuyển)
227 VƠ TIẾN (Cao Nguyên) victorviet2000@yahoo.com 434-409-2174 K3 Washington DC
228

NGUYỄN THỚI TÍN 

tinxuan@hotmail.com  

C 714-705-5810 

K3  Orange County

229

LÊ VĂN TỚI 

towis@aol.com  

408-578-0810 - C 408-309-0641

San Jose CA

230

TRẦN MẠNH TÔN 

tranton31@yahoo.com  

408-578-8349 

K5  San Jose CA

231 HOÀNG TRAI   360-402-8673 K2 - Olympia
232

PHÙNG VĂN TRIỂN 

trienvanphung@gmail.com

H408-379-8529 - C 408-966-8369 

K3  San Jose, CA

233

ĐỖ VĂN TR̀NH 

trinh_hong@yahoo.com  

H714-901-4116 - C 714-383-4177

K5  Orange County

234 LƯ KIẾN TRÚC vanhoaonline@yahoo.com 714-885-0409 K5 Orange County
235

NGÔ QUANG TUAN 

 

408-281-2365 

San Jose CA

236

NGUYỄN MINH TUẤN 

tuanminh49@yahoo.com  

408-293-3374 

San Jose CA

237

NGUYỄN MINH TUẤN (C̣) 

xithau4@yahoo.com  

301-987-0586 

K5

238 NGUYỄN QUỐC ANH TUẤN nqat54@yahoo.com 925-348-2967 K1 Concord, CA
239

NGUYỄN VĂN TUẤN Tuấn ngủ

twanvanng@yahoo.com  

 

K5  Orange County

240

PHAM NHI TUAN 

 

408-646-3954 

K1 San Jose, CA

241

PHAN ANH TUẤN 

phanhtuan2609@gmail.com 

408-270-7656 - C 408-613-8907 

K1,5 San Jose, CA

242

VŨ TUẤN (ke) 

biling33@gmail.com

817-881-7956

K5

243 NGÔ Đ̀NH TÙNG   408-283-0211 K3 San Jose CA
244 NGUYỄN TƯỜNG thuyetton@yahoo.com 703-209-8387 Virginia
245

HỒ VIẾT VIỆT 

vietvietho@yahoo.com  

C 714-590-2391 

K3  Orange County, CA

246

NGÔ QUỐC VIỆT 

vietquocngo62@yahoo.com  

510-965-1687 - C 510-367-7223

K5 

247 TRẦN HOÀI VIỆT tranviet811@yahoo.com   K5
248 NGUYỄN KIM VINH

vinhvan2008@yahoo.com

408-833-4753 K3  San Jose CA
249

NGUYEN QUANG VINH 

vinhnguyen3521@yahoo.com  

773-240-4748 - 510-809-7044 

 

250

NGUYỄN TRUNG VINH

vinhkodak1952@yahoo.com  

C 714-553-5068 

K4  Orange County

251

NGUYEN VUONG 

vuong_thuduc@yahoo.com  

510-375-1234 

 

252 NGUYỄN TẤT VƯỢNG vuongnguyen916@yahoo.com 916-873-4750 K5  Sacramento, CA
253 PHẠM VINH XUÂN xuan100606@yahoo.com    
254 DUNG XUYÊN dungxuyen@yahoo.com 832-661-4047 K1 Houston TX
         
Click vào Tên có màu sẽ có h́nh của người đó
Xin vui ḷng viết bên mục nhắn tin nếu có thay đổi hoặc thêm người mới hay gởi về địa chỉ:  suoimau1978@yahoo.com
Copyright by cuutusuoimau.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen  K5, Doăn Ngọc K5